Twoje konto nie zostało potwierdzone - możesz grać, ale jeżeli wejdziesz na e-mail i potwierdzisz konto klikając w link, damy Ci 7 dni Stelli za darmo. W przypadku problemów, kliknij tutaj.
FashionStyle.pl - Wirtualny Świat Mody

Regulamin

Ostatnia data modyfikacji: 13.06.2013

I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania gry internetowej FashionStyle.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników gry FashionStyle.pl.

II. Definicje

FashionStyle.pl / Gra - gra internetowa, której właścicielem jest firma FashionStyle.pl Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Nalewki 8/44 w Warszawie, 00-158, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000401337.
Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w grze internetowej FashionStyle.pl.
Modolary - wirtualna waluta w grze internetowej FashionStyle.pl.
Moderator - osoba zajmująca się utrzymaniem porządku na FashionStyle.pl.
Profil - miejsce w grze dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), w którym każdy zarejestrowany Użytkownik FashionStyle.pl może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z rejestracją w Grze.
Konto - miejsce w Internecie dostępne pod adresem http://fashionstyle.pl/profile/ID_UŻYTKOWNIKA/, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika.
Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, która została przez niego wybrana podczas rejestracji na FashionStyle.pl.
Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat aktualności w Grze.
Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Gry.
Ban - blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.

III. Zasady ogólne

Użytkownik ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych/zdjęć itp. za pomocą ustawienia profilu.
Użytkownikowi zabronione jest:
- zamieszczanie treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących lub w inny sposób naruszających zasady obowiązujące w społeczeństwie,
- zamieszczanie treści powszechnie przyjętych za niewskazane do odbioru dla dzieci,
- propagowanie treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste innych osób lub ich inne prawa, w tym autorskie,
- stosowanie gróźb lub inwektyw,
- zamieszczanie treści naruszających prawo,
- zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi)
- promowanie innych stron internetowych,
- zamieszczanie materiałów erotycznych lub pornograficznych,
- używanie programów (botów) generujących zapytania do gry FashionStyle.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service),
- łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety.
- pisania WIELKIMI LITERAMI lub pisania ciągiem DuŻa i MaŁa
Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Grze, a w szczególności do zdjęć.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Gry.
Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu FashionStyle.pl może zablokować na stałe Konto Użytkownika.
Jeżeli Użytkownik posiada kilka Kont, blokada może zostać nadana na wszystkie jego Konta.
FashionStyle.pl nie zwraca całości, ani części kosztów poniesionych przez Użytkowników w celu wykupienia usługi Stella, w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu.
FashionStyle.pl może usunąć umieszczone przez Użytkownika materiały niezgodne z Regulaminem, bez konieczności informowania go o tym.

IV. Rejestracja

Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu wszystkich kroków rejestracji znajdującej się na stronie: http://www.fashionstyle.pl/registration/
Krok pierwszy - uzupełnienie informacji o koncie.
Krok drugi - uzupełnienie informacji o postaci.
Krok trzeci - akceptacja warunków regulaminu.
Krok czwarty - potwierdzenie rejestracji na maila.
Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu zrealizuje procedurę rejestracji w Grze zakończoną skutecznym założeniem Konta.
Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta.
Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.
Dokonując rejestracji w grze internetowej FashionStyle.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na Profilu Użytkownika.
Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Grze, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
Rejestrując się w grze FashionStyle.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez FashionStyle.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez FashionStyle.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
Użytkownik wyraża zgodę, aby jego dane, obejmujące adres elektroniczny i hasło, były przekazywane podmiotom współpracującym z FashionStyle.pl w celu wykonywania zakupu produktów za pośrednictwem Gry FashionStyle.pl.

V. Konto

Zabrania się przekazywania hasła do Konta osobom trzecim.
W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego Konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
Użytkownik może usunąć swoje Konto z Gry wchodząc w ustawienia swojego konto i wpisując swoje hasło.
Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym w pkt V ust. 4 Regulaminu, nie może zostać usunięte.
Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób i na którym zostanie zamieszczone zdjęcie kilku osób.
Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
FashionStyle.pl ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

VI. Zdjęcia

Wstawiając zdjęcie do Gry FashionStyle.pl, Użytkownik oświadcza, iż:
- posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Grze,
- nie narusza w jakikolwiek sposób praw.
Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
Gra FashionStyle.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Grze zdjęć. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

VII. Wiadomości Prywatne

Zabrania się wykorzystywania systemu Prywatnych Wiadomości do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.
Zabrania się podawania swoich danych kontaktowych.
Zabrania się składania propozycji realnych spotkań.

VIII. Czat i Forum

Zabrania się na kanale głównym pisania WIELKIMI LITERAMI lub pisania ciągiem DuŻa i MaŁa.
Zabrania się podawania swoich danych kontaktowych.
Zabrania się składania propozycji realnych spotkań.
Zabrania się reklamowania usług i dóbr (np. swoich sklepów, imprez oraz zamieszczania ofert projektowania).

1. Ogólne zasady czatu.

1.1. Użytkownik czatu FashionStyle nie może:
1.1.1. Używać wulgaryzmów.
1.1.2. Umieszczać wypowiedzi/plików o treści rasistowskiej, erotycznej i niezgodnej z prawem.
1.1.3. Obrażać innych użytkowników.
1.1.4. Umieszczać odnośników do innych stron internetowych, reklamowania usług i dóbr (np. swoich sklepów, imprez oraz zamieszczania ofert projektowania, sprzedaży konta etc).
1.1.5. Umieszczać swoich danych kontaktowych.
1.1.6. Składać propozycji realnych spotkań.
1.1.7. Podważać zasad moderatora/administratora.
1.1.8. Podszywać się pod moderatora/administratora.
1.1.9. Nadmiernie upiększać czcionki (pisania WIELKIMI LITERAMI lub pisania ciągiem DuŻa i MaŁa, zastępować litery innymi znakami graficznym, zbędne przedłużenia np. rooooooooooooooobić ).
1.1.10. Wielokrotnie wysyłać tę samą wypowiedź.
1.1.11. Łamać innych ogólnie przyjętych norm społecznych i zasad netykiety.
1.2. Użytkownik może zgłosić moderatorom łamanie regulaminu podczas ich nieobecności poprzez wysłanie screena przez prywatną wiadomość.
1.3. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za swoje wypowiedzi.
1.4. Udzielanie się na czacie oznacza zapoznanie się z regulaminem i akceptację wszystkich punktów w nim zawartych.

2. Kompetencje Moderatora.

2.1. Moderator ma prawo:
2.1.1. Upomnieć użytkownika.
2.1.2. Przydzielić użytkownikowi ostrzeżenie, jeśli ten złamie którykolwiek z punktów regulaminu czatu.
2.1.3. Zbanować użytkownika który został 3 razy ostrzeżony. Moderator może zbanować użytkownika bez ostrzegania w wypadku rażącego naruszenia regulaminu czatu.

2.2. Jakiekolwiek wątpliwości co do pracy Moderatorów użytkownik powinien zgłaszać bezpośrednio do administracji gry (tunka@fashionstyle.pl). Skargi na Moderatorów mające na celu zaszkodzenie im bez wyraźnej przyczyn będą karalne.

3. Słownik pojęć używanych przez moderatorów:
ost - ostrzeżenie,
znaki - nadużywania znaków,
reklama - reklamowanie usług i dóbr,
caps off/caps - nawołanie do pisania małymi literami

4. Treść regulaminu
4.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu czatu.IX. Inne usługi i opłaty

Posiadanie własnego Konta i Profilu w Grze jak i tworzenie własnej modelki, komentowanie aktualności, dodawanie zdjęć, przeglądanie Profili innych Użytkowników jest bezpłatne.
Użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z rozszerzającej funkcjonalność Gry o płatną usługę Stella lub doładowując swoje konto wirtualną walutą gry (modolarami).
Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego Regulaminu.
Gra FashionStyle.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
- błędnie wpisaną treść SMS lub nr telefonu,
- działanie operatorów telefonii komórkowej, banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności.
Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pod adresem biuro@fashionstyle.pl
Weryfikacja konta jest darmowa i jest jednoczesną zgodą na wykorzystanie podanego numeru do celów marketingowych, nie częściej niż raz w miesiącu.

X. Błędy

Zabrania się wykorzystywania błędów w celu osiągnięcia korzyści w Grze.
Wszystkie błędy należy zgłaszać na adres e-mail administratora (wubi@fashionstyle.pl).
Administrator zastrzega sobie prawo do naprawienia błędu bez odpisywania na otrzymany e-mail.

XI. Regulamin

Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@fashionstyle.pl.
Gra FashionStyle.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Grą FashionStyle.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.